Personliga rättigheter.

För att kunna hantera ditt deltagande under våra tävlingar behöver vi deltagarens namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Vi förbehåller oss rätten att lagra dessa uppgifter. Vi lämnar inte ut personlig information till någon eller något annat företag. Genom din anmälan ger du oss rätten att använda de foton och filmer som tas under loppet i marknadsföringssyfte.
Om du finns med på bild och vill bli borttagen, kontakta oss så åtgärdar vi detta.

Leave a Reply

DanishEnglishSwedish