Fotografering

Genom din anmälan ger du oss rätten att använda de foton och filmer som tas under loppet i marknadsföringssyfte.  
X-Sport förbehåller sig rätten att få använda foton (inklusive rörliga) på deltagare i sin marknadsföring. 
Om du tror att du finns med på någon bild och vill bli borttagen, vänligen kontakta oss
så åtgärdar vi det.

Leave a Reply

DanishEnglishSwedish